KOLD

Sympozium zaměřené na nejnovější patofyziologické, diagnostické a terapeutické trendy
propojující kardiologii, obezitologii, lipidologii a diabetologii.

Sympozium není primárně určeno jen pro specialisty v příslušných oborech, ale
pro internisty všeobecně a zároveň také pro praktické lékaře.

Jedním z hlavních cílů je opětovné propojení a integrace velmi si blízkých
interních oborů po desítky let trvající atomizaci interny, jejích
specializací a subspecializací.

Sympozium bude vedeno novou netradiční a zábavnou formou, při které si nejen
odpočinete, ale zároveň načerpáte ty nejnovější informace. Navíc uvidíte, jak
přemýšlí odborníci v jednotlivých oblastech, a jak spolu budou velmi intenzivně mezioborově interagovat a diskutovat.

Sympozium bude klást maximální důraz na jasný klinický výstup pro Vaši každodenní
praxi, a to v každé přednášce.

Copyright © 2013 GALÉN - SYMPOSION s.r.o., All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.